Er is nauwelijks preventieve voorlichting. Als er al een kritische of sceptische noot valt dan is het: alternatieve geneeswijzen zijn gevaarlijk en je bent een stommeling dat je daar in gelooft. Wetenschap is the way to go. Zo zwart – wit is het niet.

Hetzelfde geldt voor religies en spirituele stromingen. Er is wel hulp voor de mensen die in schadelijke situaties terecht zijn gekomen, maar geen preventieve informatie voor mensen die nog de juiste keuzes kunnen maken. Ik vind dat heel onverstandig. Het is een gat dat opgevuld moet worden door experts uit de diverse vakgebieden.

Weerbaarheid
Het individu weerbaar maken werkt beter als een polariserende welles-nietes machtsstrijd tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’ die menselijke collateral damage oplevert: De kwetsbare mensen die hulp zoeken, gaan googlen en verdrinken in de chaos van die heftige discussie.

Deskundige & constructieve, preventieve informatie kan ervoor gaan zorgen dat minder mensen tussen het alternatieve schip en de wetenschappelijke wal vallen.

Dat betekent dat de beroepsgroep die holistisch werkt de daadkracht zal moeten vinden om voorlichting te ontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat dat een lastige taak is in een tijdsgeest waarin kamp ‘welles’ op gespannen voet staat met kamp ‘nietes’. Maar het is nodig.

Voorkom collateral damage
Wat te doen als iemand in jouw omgeving tussen het alternatieve schip en de wetenschappelijke wal is gevallen, en serieus in de war is? Verwijs iemand naar een deskundige hulpverlener.

Links naar hulpverleners
Ik beperk me tot het linken naar hulpverleners die zowel regulier als alternatief stevige opleidingen gevolgd hebben. Deze organisaties hebben een groot netwerk en kunnen je op weg helpen.

Als deze links niet zijn wat je zoekt, maar als je wel steun of hulp zoekt, dan raad ik je aan om zorgvuldig onderzoek te doen voordat je met iemand in zee gaat. Vraag je huisarts, je familie of een goede vriend of vriendin of ze samen met je willen kijken naar de beste keuze voor jouw situatie.

 Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde - De AVIG

De AVIG staat voor de bevordering van de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan.

Naar de website

 Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie

De vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie, opgericht in september 2000, is de Nederlandstalige tak van een wereldwijde beweging binnen de psychiatrie die zich inzet voor integratie van de spirituele dimensie bij onderzoek, diagnose en behandeling van de mens met psychiatrische problematiek.
Naar de website

 Centrum Integrale Psychiatrie - CIP | Lentis

Het Centrum Integrale Psychiatrie is een gespecialiseerde GGZ-afdeling waar je terecht kunt voor zowel reguliere als complementaire behandelingen.

Naar de website

 Wat is integrale psychiatrie?

Uitleg van Ypsilon.

Naar de website

 Hoe genees je de geest? Een psychiater ontmoet een sjamaan

Dubbelinterview met een psychiater en een sjamaan.

Naar de website

 Transculturele psychiatrie en psychose

Mario Braakman is antropoloog én psychiater. Transculturele psychiatrie gaat over de verwarring die kan ontstaan door culturele verschillen en interpretaties.

Naar de website


Hulp bij radicalisering

Vertoont iemand in je omgeving radicaal of extremistisch gedrag, of heb je het gevoel dat je zelf in een radicale spirituele groepering terecht bent gekomen? Dan kun je contact opnemen met het landelijk steunpunt extremisme voor:

- Informatie
- Familieondersteuning
- Individuele begeleiding
- Lotgenotencontact

Naar de website

 Aan welke regels moet een aanbieder van complementaire / alternatieve zorg voldoen?

Deze brochure vat samen aan welke regels aanbieders van complementaire / alternatieve zorg moeten voldoen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Naar de websiteOver alleen in de wetenschap ‘geloven’.

Ook daar kan iemand extreem in zijn, en doorslaan van gezonde scepsis naar destructieve en dogmatische scepsis.

 


RELEVANTE BOEKEN

Dispelling Wetiko

Auteur: Paul Levy. There is a contagious psychospiritual disease of the soul, a parasite of the mind, that is currently being acted out en masse on the world stage via a collective psychosis of titanic proportions. This mind-virus—which Native Americans have called ”wetiko”—covertly operates through the unconscious blind spots in the human psyche, rendering people oblivious to their own madness and compelling them

Recovery from Cults: Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse

Auteur: Michael D. Langone. Michael Langone and his colleagues provide practical guidelines for helping former cult members manage the problems they encounter when leaving cults. Lezing van Michael Langone bij de International Cultic Studies Association Lezing van Michael Langone voor The Parliament of World Religons Reviews van lezers op Goodreads Nieuw exemplaar kopen bij Bol.com Nieuw exemplaar kopen bij Amazon  

Toxic Faith: Experiencing Healing Over Painful Spiritual Abuse

Auteurs: Stephen Arterburn & Jack Felton. When religion becomes a means to avoid or control life, it becomes toxic. Those who possess a toxic faith have stepped across the line from a balanced perspective of God to an unbalanced faith in a weak, powerless or uncaring God. They seek a God to fix every mess, prevent every hurt, and mend every conflict. Toxic

Spiritueel misbruik: de gevaren van goeroes, paragnosten en sekten

Auteur: Aleid Schilder. In scheve relaties met paranormaal begaafde leiders, al dan niet in een sekte, kunnen mensen ernstige schade oplopen. Klinisch psychologe Aleid Schilder waarschuwt potentiële slachtoffers, en roept politici, wetenschappers en hulpverleners op de gevaren serieus te nemen. Op paranormaal gebied opereren steeds meer mensen zonder zich voldoende bewust te zijn van eigen emoties en drijfveren. Dan ligt misbruik op de loer:

Liefde in Wonderland

Auteur: Riekje Boswijk – Hummel. Een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en (alternatieve) hulpverlener. Wonderland, omdat een cliënt zich in de wereld van (alternatieve) geneeswijzen, psychotherapie, spirituele ontwikkeling, astrologie, healing en dergelijke vaak totaal overdonderd voelt. Liefde, omdat de relatie tussen cliënt en hulpverlener vaak allerlei gradaties en kenmerken vertoont van liefde of

Halverwege de berg

Mariana Caplan had persoonlijke interviews met bekende en minder bekende spirituele meesters en leraren, zowel als met geleerden en psychologen. Interview met Mariana bij The Association for Spiritual Integrity De keus is aan ons of we in onze honger naar spirituele zingeving en voldoening ons tegoed doen aan spiritueel ‘fast food’ of dat we onze intelligente, authenticiteit en integriteit inzetten om datgene te


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020