De Nederlandse samenleving is een kakofonie van individuen. We leven in een kleurrijke, diverse en bomvolle samenleving. Alle overtuigingen lopen door elkaar heen en vechten voor hun bestaansrecht. Zo is onze cultuur opgebouwd.

Dat we intense honger hebben naar gezonde verbinding met elkaar en met de natuur is niet meer dan logisch. Bij veel mensen maken de boeken over de zienswijzes van (oude) volkeren die meer holistisch leven een diepe indruk en geven ons het gevoel dat dát is wat we nodig hebben.

De weg naar een dergelijk bewustzijn moet zorgvuldig bewandeld worden. Wij zijn geen kleine, besloten gemeenschap (tribe) met een door de eeuwen heen ontwikkeld communal, holistisch systeem als spiritueel fundament, van generatie op generatie doorgeven.

‘Jezelf zijn’ is plaatsgebonden en situatiegebonden.
Je persoonlijke grenzen en je eigen, individuele belevingswereld zijn in Nederland belangrijk voor je geestelijke gezondheid. Voor westerlingen is het in deze tijdsgeest een mooie, maar grote uitdaging en levensles om holistisch bewustzijn en individueel bewustzijn op een gezonde manier met elkaar uit te lijnen in onze persoonlijkheid en in ons uitgesproken individualistisch systeem.

Een gezond individu met holistisch bewustzijn
Veel van de oude culturen op aarde hebben/hadden geavanceerde rituelen en lessen om iemands individuele persoonlijkheid te helpen vormen en die ontwikkeling te verbinden aan hun holistische systeem van samenleven met elkaar en de natuur. Dit vergt een hoge mate van intelligentie die westerse wetenschappers nu pas naar waarde leren inschatten. Primitief? Echt niet!

 

Geschiedvervalsing
Wat altijd verstandig is om in je achterhoofd te houden als je je met deze vorm van spiritualiteit bezighoudt, is dat er veel geschiedvervalsing heeft plaatsgevonden. Enerzijds door kolonisten die de culturen wilden wegvagen en verwoesten. Anderzijds door mensen die de oude culturen romantiseren en simpelweg invullen/fantaseren wat ze niet zeker weten. Veel mensen zijn voor hun gevoel oprecht bezig met deze materie en bedoelen het goed.

Oplichters
Maar er zijn ook pragmatische oplichters die geld zien in goedgelovige spiri’s, en met alle liefde onzin aan je verkopen. Jij krijgt een lekker ‘spiritueel’ gevoel en zij een lekker makkelijk inkomen. De spirituele handel is ‘kassa’. Online spirituele marketing en spirituele clickbait is lucratief.

Spirituele stenen
Je koopt met alle goede bedoelingen een kristal voor je spirituele ontwikkeling. Dan ga je er natuurlijk niet van uit dat je steen uit de grond is gehaald door een kinderarbeider of slaaf. Op deze snel groeiende markt is die kans steeds groter, dus doe onderzoek voor je koopt.

Ik raad je aan om geen genoegen te nemen met vage antwoorden. Sommige verkopers zullen je alleen garanderen dat ze geen herkomst weten, maar dat de steen ‘energetisch goed is schoongemaakt’. Oftewel: jij zult er vast geen last van hebben dat je steen een pijnlijke geschiedenis heeft. Koop die steen nou maar gewoon.

VRAGEN VOOR DE VERKOPER VAN JE STEEN
Heeft men zich verdiept in de herkomst van de stenen?
Waar komen de stenen vandaan?
Werden de delvers van deze steen goed behandeld en fatsoenlijk betaald voor hun werk?
Waren het kinderen of volwassenen?
Kan de verkoper dit bewijzen of weet hij/zij het niet zeker?

 

 

Is sjamanisme complete bullocks?
Nee. Een goed ontwikkelde ‘sjamaan’ zie ik als een holistische equivalent van onze westerse psychiater / genezer / arts. Maar dat is hij/zij niet geworden door het volgen van weekendworkshops of het bekijken van YouTube video’s. Daar zijn vele jaren studie, 24/7 zelfontwikkeling en begeleiding door deskundige leraren aan vooraf gegaan.

Beschikt die sjamaan over de dezelfde technieken en methodes als zijn/haar westerse collega? Nee. Maar hij/zij heeft (of had ooit) wel dezelfde functie in een samenleving en beschikt over (primitieve) geavanceerde technieken. In hoeverre die technieken net zo werkzaam of waardevol zijn als wat wij nu kennen, of een aanvulling zijn op de moderne technieken, is een vraag voor deskundigen en wetenschappers.

STEL CONTROLEVRAGEN
Als iemand je sjamanisme aanbiedt en spreekt over ‘de indianen’, de natives of de indigenous; stel vragen. Welk land, van welke tribe en wie deze kennis heeft doorgegeven. Schrijf de antwoorden op en geef aan dat je niet meteen een afspraak maakt, maar dat je gaat googlen om je te verdiepen. Probeert men het gesprek te manipuleren naar prachtige wijsheden, liefdevolle spirituele gevoelens of magische vaagheid? Neem afstand als men niet fatsoenlijk antwoordt op je vragen.

 

 

Amerikaanse sjamanen
Noemt men de Amerikaanse indianen als bron voor het sjamanisme waar hij/zij mee werkt? Dan heb je te maken met:
– een oplichter
– iemand met een grote duim
– iemand die zelf in de maling is genomen en nu oprecht denkt goed bezig te zijn

 

Rainbow Gatherings in Amerika
Wat voor de gemiddelde spiritueel geïnteresseerde Europeaan nog relatief onzichtbaar is, is de schade die ‘spiritueel toerisme’ toebrengt aan heilige plekken wereldwijd.

De Amerikaanse Natives hebben veel overlast van grote groepen New Agers die stoned, high en dronken op zoek gaan naar eeuwenoude heilige plekken om ‘aan sjamanisme te doen’. Ze komen samen met honderden, soms duizenden tegelijk. Tijdens die ‘Rainbow Gatherings’ vertrappen ze de natuur en de heilige plekken van de Natives.

Talloze kristallen en andere ‘offerings’ moeten opgeruimd worden. Sommige mensen cremeren hun doden en gooien de resten in de heilige bron van de Natives. De Natives werken zich rot om alles weer te herstellen.

Activistische groepen hebben het beschermen van het landschap op zich genomen. Zij zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de goede bedoelingen die veel mensen hebben die zichzelf rainbow warrior of regenboogkrijger noemen. Maar die goede bedoelingen wegen niet op tegen de chaos die de spirituele hype op hun heilige plekken heeft veroorzaakt.


GUARDIANS OF THE SACRED

Een ‘must know’ onderwerp
Het woord sjamanisme is in Nederland behoorlijk ingeburgerd; het woord is hier gemeengoed geworden. Het wordt ook gebruikt door mensen die echt wel wat te bieden hebben. Dat betekent dat je er niet aan ontkomt om zorgvuldig te werk te gaan en goed te onderzoeken waar je je voor openstelt.

Spiritualiteit en religie hebben een ongezonde taboesfeer rondom uitingen van scepsis. Aan heilige huisjes hoor je niet te komen. En dat is bullshit. Het is mensenwerk. In het meest positieve geval kunnen oude technieken uit het sjamanisme een belangrijke bijdrage leveren aan de medische wetenschap, op zijn gevaarlijkst betekent het een enkele reis of een ‘retourtje’ psychiater.

Wellicht durf je uit beleefdheid of angst geen onderzoek te doen of lastige vragen te stellen, maar zet je daar overheen. Het is nodig. Blijf respectvol, maar vraag door. Gezonde scepsis betekent niet dat je spirituele mensen of hun zienswijzen ‘aanvalt’: het betekent dat je goed voor jezelf zorgt.

Iemand die er moeite mee heeft dat je niet meteen door de knieën gaat voor het ‘magische’ en ‘heilige’ dat je aangeboden wordt begrijpt zelf niet dat het nodig is om goed onderzoek te doen. Zo’n persoon is geen verstandige keuze als sjamanistisch leraar, begeleider of healer.

Maar het is zo’n gaaf onderwerp!
Eens. En er is niks mis mee om je te verdiepen in de kennis & wijsheid uit eeuwenoude culturen wereldwijd. Maar verdiep je in feiten, kennis en gezonde wijsheid. Niet in bullshit. Of beter nog: verdiep je ook in de bullshit. Maar wel bewust. Zodat je onderscheid kunt maken.

Wees je bewust van de realistische afstand tussen jou en de eigenaren van deze kennis en wijsheid. Hun kennis wordt niet tijdens workshops in het weekend doorgegeven. Men leeft hun tribe-specifieke overtuigingen 24/7 in verbinding met de eigen gemeenschap en afgestemd op de omringende natuur.

Tribe-specifiek:
In hun voorlichting bespreken de activisten van NAFPS de noodzaak van je bewust zijn van het feit dat de gebruiken en rituelen van 2 Native Amerikaanse tribes evenveel van elkaar kunnen verschillen als de kerk van Engeland en het Hindoeïsme.

Onderzoek je bronnen zorgvuldig.
Geloof niemand op zijn liefdevolle charisma of magisch/heilig klinkende uitspraken. Dit is complexe materie die iemand pas kan aanbieden als leraar of hulpverlener als hij/zij jarenlang is gevormd, ingewijd en opgeleid door deskundigen. Je kunt er aanleg voor hebben. De kern van het verhaal kun je al snel begrijpen. Dat kan waardevol zijn voor je persoonlijke ontwikkeling.

Maar mensen hulpverlening bieden of begeleiden is andere koek. Dat is een vak voor experts. Een hulpverlener moet met deze materie kunnen werken zonder zijn/haar cliënten de psychiatrie in te jagen. Blijf onderzoeken, vragen stellen en communiceren met mensen die op een gezonde, goed geïnformeerde en integere manier met dit onderwerp bezig zijn.

Omdat ik vooral de Amerikaanse kant van het probleem belicht wil ik benadrukken dat er ongetwijfeld vergelijkbare misverstanden over de healing methodes / medicijnmannen en -vrouwen van andere culturen bestaan. Hopelijk zullen er steeds meer mensen komen die dit onderwerp bespreekbaar maken.

Feedback, informatie en meer links
Als er wetenschappers en deskundigen zijn die mijn artikel kunnen aanvullen met feedback, meer informatie en links: je mail is van harte welkom.

IDENTITEIT, INDIVIDUALISME EN COLLECTIVISME

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

DE COMMERCIËLE NEW AGE MARKT EN AUTHENTIEKE NATIVE AMERIKAANSE TRADITIES


Preventieve voorlichting op spiritueel gebied
Er is veel te weinig deskundige preventieve voorlichting. Als er al een kritische of sceptische noot valt dan is het: alternatieve geneeswijzen zijn gevaarlijk en je bent een stommeling dat je daar in gelooft. Wetenschap is the way to go. Zo zwart – wit is het niet.

Weerbaarheid
Het individu weerbaar maken werkt beter als een polariserende welles – nietes machtsstrijd tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’ die menselijke collateral damage oplevert:

De mensen die hulp zoeken, gaan googlen en verdrinken in die heftige discussie. De online discussie is keihard en destructief. En dat werkt averechts. Deskundige & constructieve, preventieve informatie kan ervoor gaan zorgen dat minder mensen tussen het alternatieve schip en de wetenschappelijke wal vallen.

Voorkom collateral damage
Met grof psychologisch geweld iemands spirituele of religieuze overtuigingen naar het land der fabelen verwijzen kan zo schadelijk zijn dat iemand in een psychose terecht komt. Vertoont iemand online of IRL zorgwekkend gedrag op dit gebied? Ga er zorgvuldig mee om.

Verwijs iemand naar een deskundige hulpverlener. Staat iemand daar niet open voor? Dan heb je in ieder geval je verantwoordelijkheid genomen, in plaats van meedoen met de pesters en haters.

Niet elke psychiater is gespecialiseerd in spirituele of religieuze problematiek. Mensen met een Nederlandse of West-Europese achtergrond kunnen het beste verwezen worden naar een transpersoonlijk psychiater of integraal psychiater. Mensen met een niet-westerse achtergrond kunnen het beste verwezen worden naar een transcultureel psychiater.

Radicalisering
Vertoont iemand radicaal of extremistisch gedrag?
Dan kun je contact opnemen met het landelijk steunpunt extremisme.

 

DIVERSE VIDEO’S


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020

Reageer op de website of mail de gewone vrouw

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.