Dit artikel gaat over een complex en in Amerika, maar ook wereldwijd controversieel onderwerp. Er is vanuit diverse invalshoeken (historisch, politiek, wetenschappelijk, spiritueel) veel over te zeggen.

Mijn invalshoek:
Het zichtbaar maken dat je zorgvuldig moet omgaan met je spirituele ontwikkeling en niet alles voor zoete koek moet slikken.

Voor iedereen die zich verder wil gaan verdiepen
Steeds meer mensen met een indigenous achtergrond zijn goed opgeleid en zijn bezig met bruggen bouwen tussen traditionele kennis en moderne wetenschap. De links in mijn artikelen geven aanknooppunten om je te verdiepen in hun werk en zo nodig contact te zoeken.

Raadpleeg de echte experts.
Praat rechtstreeks met de mensen uit de culturen die het betreft.
Er is zo lang over deze mensen gepraat.
Als er meer met ze gepraat was, zou er nu niet zo’n wildgroei zijn.


 

Sjamanisme: problemen en misverstanden
De Nederlandse samenleving is een kakofonie van individuen. We leven in een kleurrijke, diverse en bomvolle samenleving. Alle overtuigingen lopen door elkaar heen en vechten voor hun bestaansrecht.

Dat we intense honger hebben naar gezonde verbinding met elkaar en met de natuur is niet meer dan logisch. Bij veel mensen maken de boeken over de zienswijzes van (oude) volkeren die meer holistisch leven een diepe indruk en geven ons het gevoel dat dát is wat we nodig hebben. Veel van de oude culturen op aarde hadden kennis en wijsheid die westerse wetenschappers nu pas naar waarde leren inschatten. Primitief? Echt niet!

Bruggen bouwen tussen traditionele en moderne kennis
Professor Robin Wall Kimmerer is een stamlid van de Citizen Potawatomi Nation in Oklahoma. In onderstaande lezingen maakt ze zichtbaar en voelbaar op welke manier haar voorouders hun kinderen conditioneerden om een gezonde verbinding met alle levende wezens in ons ecosysteem aan te gaan.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

 

Geschiedvervalsing
Wat altijd verstandig is om in je achterhoofd te houden als je je met deze vorm van spiritualiteit bezighoudt, is dat er veel geschiedvervalsing heeft plaatsgevonden. Enerzijds door kolonisten die de culturen niet begrepen, of wilden wegvagen en verwoesten.

Anderzijds door mensen die de oude culturen romantiseren en invullen of veranderen wat ze niet zeker weten. Soms leidt dat tot verwarring. Soms leidt dat tot nieuwe vormen van healing.

Oplichters
En dan zijn er de pragmatische oplichters die geld zien in goedgelovige spiri’s, en met alle liefde onzin aan je verkopen. Jij krijgt een lekker ‘spiritueel’ gevoel en zij een lekker makkelijk inkomen. De spirituele handel is ‘kassa’. Online spirituele marketing en spirituele clickbait is lucratief.

Wolf en stenen

De wolf die je voedt wint: een fake verhaaltje met grote invloed

Kreeg je een warm, spiritueel gevoel toen je het verhaal over de goede (witte) en de slechte (zwarte) wolf las? Je bent de enige niet.

Diverse native Amerikaanse schrijvers en organisaties gebruiken dit 'indianenverhaal' om mensen bekend te maken met het verschil tussen oorspronkelijke verhalen uit hun cultuur, en klinkklare onzin.

Naar het artikel

Hoe spiritueel is jouw steen?

Je koopt met alle goede bedoelingen een kristal voor je spirituele ontwikkeling of healing. Dan ga je er natuurlijk niet van uit dat je steen uit de grond is gehaald door een kinderarbeider of (kind) slaaf. Op deze snel groeiende markt waar miljarden in omgaan, is die kans steeds groter. Spirituele stenen worden nu al 'de nieuwe bloeddiamanten' genoemd.

Naar het artikel

Destructieve scepsis leidt tot oeverloze discussies, maar gezonde scepsis is nodig
Spiritualiteit en religie hebben een ongezonde taboesfeer rondom uitingen van scepsis. Aan heilige huisjes hoor je niet te komen. En dat is bullshit. Het is mensenwerk. In het meest positieve geval kunnen oude technieken uit het sjamanisme een belangrijke bijdrage leveren aan de medische wetenschap. Maar op zijn gevaarlijkst betekent het een enkele reis of een ‘retourtje’ psychiater.

In het grijze gebied tussen die twee uitersten gebeurt van alles; veel goeds en veel twijfelachtigs.
Onderscheid maken is gewoon nodig.

Gezond verstand
Oude culturen die intensief samenleefden met de natuur waren anders vormgegeven en men leefde primitiever als wij nu doen, maar de mensen waren absoluut niet dom. Ze hebben hun intelligentie anders ontwikkeld als moderne westerse wetenschappers.

Hun kennis over ecosystemen is verweven met en verwerkt in hun kunst, hun tradities en hun spiritualiteit. Steeds meer wetenschappers zijn bezig met de vertaalslag tussen moderne wetenschap en traditionele kennis.

Plaatsgebonden en tribe-specifiek
Indigenous tribes beleven hun cultuur in verbinding met de eigen (kleine) gemeenschap. Hun rituelen en gebruiken zijn afgestemd op de omringende natuur en zijn tribe-specifiek. Niet te vergelijken met vage commerciële spirituele eenheidsworst die helaas vooral geschikt is om gehakt van te maken.

There are as many differences from tribe to tribe as there are between Hinduism and the Church of England. No one would think of teaching those two as the same and calling them “Indo-European.”
NAFPS

NAFPS

New age frauds & plastic shamans

Het forum van de website van NAFPS is een uitgebreid archief van het onderzoek dat de leden doen naar aanbieders van 'sjamanisme' en aanverwante technieken.

Quote:
"Learning medicine ways takes decades and must be done with great caution and patience out of respect for the sacred. Any offer to teach you all you need to know in a weekend seminar or two is wishful thinking at best, fraud at worst."

Quote:
"Native belief systems are COMMUNAL, not focused on the individual's faith like Christianity, and are TRIBE-SPECIFIC. There is NO "generic Indian" form of spirituality.

TRADITIONAL elders are very cautious about changing rituals and mixing different customs, it does happen, of course, but only after lengthy discussions that can take decades. FRAUDULENT operators are very casual and haphazard in what they do, in a manner that shows they have no understanding of or respect for the sacred."

Naar de website

Spiritueel toerisme: Guardians of the Sacred

De Amerikaanse Natives hebben veel overlast (gehad) van grote groepen New Agers die stoned, high en dronken op zoek gingen naar eeuwenoude heilige plekken. Als reactie ontstonden activistische groepen en juridische procedures om het gebied te beschermen.

De natuur wordt vertrapt. Talloze kristallen en andere 'offerings' worden achtergelaten. Sommige mensen cremeren hun doden en gooien de resten in de heilige bron van de Natives, die ook een drinkwaterbron is voor de bewoners van het gebied. Waarschijnlijk krijgen ze een spiritueel gevoel van zulke 'rituelen' en maken ze zich niet druk over de gevolgen.

Actualiteiten en achtergrond informatie
In dit artikel deel ik video's en links over de strijd die de Natives leveren om hun gebieden te beschermen. Niet alleen tegen de bedrijven die de natuur willen vernietigen om winst te maken, maar dus ook tegen 'spirituele' mensen die zich niet druk maken om de gevolgen van hun gedrag.

Naar het artikel

Is sjamanisme complete bollocks?
Nee. Maar sjamaan / medicijnman of medicijnvrouw word je niet door het volgen van weekendworkshops of het bekijken van YouTube video’s. ‘Aan sjamanisme doen’ (een persoonlijk pad) is niet te vergelijken met iemand die vakkundig sjamaan of medicijnman / medicijnvrouw is.

Spreekt iemand over de indianen, de natives, de indigenous of ‘indigenous wisdom’?
Als je hulpverlening of een opleiding zoekt is het verstandig dat je goed onderzoekt met wie je in zee gaat.

Als iemand zich presenteert als sjamaan of claimt met de wijsheid en/of kennis van de natives te werken; vraag door. Durf ‘lastige’ vragen te stellen. Niet alleen om zorgvuldig te zijn, uit zelfbescherming. Ook uit respect voor de mensen uit deze oude culturen, die met zoveel historisch (koloniaal) trauma moeten dealen.

Stel heldere vragen. Verwacht heldere antwoorden.
Iemand die goed is opgeleid heeft gedegen kennis van de achtergrond van zijn/haar werk en zal er geen probleem mee hebben om je vragen te beantwoorden. Je kunt denken aan vragen als:

  • Welk land?
  • Welke tribe?
  • Wie waren je leraren / wie heeft deze kennis ontwikkeld?
  • Hoe lang ben je getraind / in opleiding geweest?
  • Heb je ook westerse opleidingen gevolgd op medisch, sociaal cultureel of psychisch gebied?

Schrijf de antwoorden op.
Maak niet meteen een afspraak, maar doe onderzoek: ga googlen.
Praat met mensen met verstand van dit onderwerp. Zoek contact met mensen die deze healer / sjamaan / leraar kennen en vraag naar hun ervaringen.

 

De benaming ‘sjamaan’ komt uit Rusland. 
Veel westerse wetenschappers en spirituele mensen gebruiken de term ‘sjamaan’ als een parapluterm voor ‘everything indigenous’. Ook hier geldt: vage eenheidsworst is helaas alleen geschikt om gehakt van te maken. Ik maak de Amerikanen zichtbaar als voorbeeld, omdat zij het actiefste zijn om dit spirituele misverstand aan te pakken. Wees net zo zorgvuldig met sjamanen / medicijnmensen van andere culturen.

Quote Julia Penelope – The Wandering Witch
News flash: there are over 7000 languages spoken in the world today! Just 23 of these account for more than half the world’s population. That means a huge percentage of these are ‘indigenous’ languages. I guarantee they each have their own unique word for the people who act as spiritual leaders, guides, and mediators. Using the word ‘shaman’ to describe any of them (unless from the above named Tungus region) is just plain lazy. With modern access to the internet, it doesn’t even take that much work. Do your research!

Wandering witch

6 reasons to rethink the use of the word “shaman”

JULIA PENELOPE

One of my biggest pet peeves is when people use the word shaman out of context. I see it as a huge problem within the pagan, witchcraft, and New Age communities as well as within academia for many reasons. Here is a list of six general problems that I have with how it’s used and why.

Quote:
Inés M. Talamante, a Mescalero Apache professor of religious studies say this: “They raped us by taking away our language. Now they are stealing our religion by calling our medicine men shamans… Our language does not know shamans, and that name is used only by neo-shamans; not our changers.”

Naar het artikel

7 more reasons to stop using the word shaman

JULIA PENELOPE

Following the post “6 Reasons to Stop Using the Word Shaman,” I decided to clarify some of the more controversial points of contention and add some fuel to this fiery but important discussion.

Quote:
Additionally, to those who say that it is their calling to go forth and profess these universal truths, I offer this quote by renowned Standing Rock Sioux scholar Vine Deloria Jr:

“If we accept these claims as true, we are basically saying that traditional Indian religions have become missionary minded and now seek converts in a larger intercultural context. This claim is contrary to every known tenet of any tribal tradition.”

Naar het artikel

Gezonde scepsis 
Gezonde scepsis betekent niet dat je spirituele mensen of hun zienswijzen ‘aanvalt’: het betekent dat je goed voor jezelf zorgt.

Een aanbieder die er moeite mee heeft dat je inhoudelijke vragen stelt en niet meteen door de knieën gaat voor het ‘magische’ en ‘heilige’ dat je door hem/haar aangeboden wordt … die begrijpt zelf niet dat het nodig is om goed onderzoek te doen. Zo’n persoon is geen verstandige keuze als sjamanistisch leraar, begeleider of healer.

  • Stel heldere vragen.
  • Verwacht heldere antwoorden.
  • Neem alle tijd die je nodig hebt om een weloverwogen beslissing te nemen.

Kom je er niet uit?
Vraag iemand met voldoende kennis over healing om je te begeleiden.

Ken je niemand die je kan helpen?
Ik heb hier een lijst gemaakt van organisaties van Nederlandse artsen, psychologen en psychiaters die bezig zijn met het integreren van moderne wetenschap en traditionele kennis. Zij hebben een groot en veelzijdig netwerk in Nederland.

Preventieve voorlichting

Preventieve voorlichting op spiritueel gebied

Er is nauwelijks preventieve voorlichting. Als er al een kritische of sceptische noot valt dan is het: alternatieve geneeswijzen zijn gevaarlijk en je bent een stommeling dat je daar in gelooft.

Hetzelfde geldt voor religies en spirituele stromingen. Er is wel hulp voor de mensen die in schadelijke situaties terecht zijn gekomen, maar geen preventieve informatie voor mensen die nog de juiste keuzes kunnen maken. Ik vind dat heel onverstandig. Het is een gat dat opgevuld moet worden door experts uit de diverse vakgebieden.

Naar het artikel

wetenschappelijk onderzoek

New Age Commercialization of Native American Spirituality

Lisa Aldred, associate professor antropologie

Commercial exploitation of Native American spiritual traditions has permeated the New Age movement since its emergence in the 1980s.

Euro-Americans professing to be medicine people have profited from publications and workshops. Mass quantities of products promoted as "Native American sacred objects" have been successfully sold by white entrepreneurs to a largely non-Indian market.

This essay begins with an overview of these acts of commercialization as well as Native Americans' objections to such practices. Its real focus, however, is the motivation behind the New Agers' obsession and consumption of Native American spirituality.

Naar de website

Spiritualiteit en commercie
In het eerste video-gedeelte onder dit hoofdstuk spreekt men over zwaarwegende bezwaren tegen het vercommercialiseren van rituele voorwerpen van de Amerikaanse indianen. De bezwaren zijn gebaseerd op hele oude gebruiken. De uitspraken in deze video’s kunnen wellicht vreemd of zweverig overkomen op de westerse, rationeel/wetenschappelijk georiënteerde mindset.

Ik ga proberen om een brug te slaan.

Door dit soort ‘primitieve’ overtuigingen, gebruiken en rituelen kon er een vorm van conditionering plaatsvinden die mensen aanleerde om een gezonde relatie aan te gaan met alle deelnemers van het ecosysteem. Voor goede voorbeelden van deze vorm van conditioneren verwijs ik je nogmaals naar de lezingen van Professor Robin Wall Kimmerer.

 

 

Zorgvuldigheid als overlevingsinstinct
Als je zorgvuldig jaagt en handelt dan consumeer je geen massaproduct. Je beseft dat je te maken hebt met een medebewoner van het ecosysteem waar je deel van uitmaakt. Je neemt niet meer dan je nodig hebt. Want alles reageert op elkaar. “Alles is met elkaar verbonden” of “wij zijn één” zijn in essentie geen hippe spirituele kreten. Iemand die werkelijk begrijpt wat hij/zij zegt met zo’n uitspraak, heeft respect voor, kennis van het ecosysteem.

Door symboliek en rituelen te ontwikkelen rondom alle onderdelen en deelnemers van ons ecosysteem, zowel dierlijke, plantaardige als minerale deelnemers, ontstaat er bewustzijn van relatie.

 

Wat kan de moderne mens hiermee?
Anno 2020 is de kans klein dat we mensen nog op deze oeroude manier gaan conditioneren; in ieder geval niet op grote schaal. Maar zolang de moderne mens binnen de systemen waarin wij leven de gelegenheid krijgt om plaatselijke ecosystemen te verwoesten en ons globale ecosysteem extreem uit balans te brengen, en niet opgevoed, begrensd en zo nodig gecorrigeerd wordt om een verantwoordelijke en volwassen bewoner van de aarde te worden, zijn we nog niet uitgeleerd van onze ‘primitieve’ voorouders.

Of we het nou op een moderne of ouderwetse manier aanpakken:
Een gezonde relatie met ons ecosysteem is essentieel voor ons overleven.

Of we het nou op een spirituele/religieuze of atheïstische/wetenschappelijke manier aanpakken:
De achterliggende inzichten over die relatie zijn essentieel voor ons overleven.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

 

Bruggen bouwen tussen traditionele en moderne kennis
Professor Robin Wall Kimmerer is een stamlid van de Citizen Potawatomi Nation in Oklahoma. In onderstaande lezingen maakt ze zichtbaar en voelbaar op welke manier haar voorouders hun kinderen conditioneerden om een gezonde verbinding met alle levende wezens in ons ecosysteem aan te gaan.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

 

 

 


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020