Snackmacht

Over destructieve macht en gezond leiderschap.

Onze overheid en veel organisaties & bedrijven hanteren een ‘verkleuteringsbeleid’. De communicatie met burgers, cliénten en klanten is in toenemende mate gescript, directief, onnatuurlijk positief en quasi-moederlijk van toon. Zo’n gesprek of mail / briefuitwisseling geeft je het gevoel dat je weer op de kleuterschool zit. Ik noem dit snackmacht.

In het moment zelf heeft het beleid kortdurend het gewenste effect, net als een snack. Maar de giftige onderstroom die zich ontwikkelt is destructief. Teveel snack-momenten zijn niet gezond.

In uitwisselingen waar geen gewenst resultaat ontstaat neemt de giftige onderstroom al snel de overhand, en maakt gevoelens van machteloosheid, onderling wantrouwen, scheldpartijen en steeds vaker geweld los.

Terwijl de duimschroeven steeds steviger aangedraaid worden, en ‘tools’ als public shaming van individuen, bedrijven en overheden op social media ons allemaal steeds ongevoeliger maken voor kritiek en sociale controle vraag ik me alleen nog maar af:

Waar blijven de guru’s carriéretijgers integere medemensen die de volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijfsleven introduceren door gezond contact maken te introduceren als ‘innovatieve ontwikkeling’? Hopelijk beginnen die mensen snel aan hun belangrijke werk.


 There simply is no pill
That can replace human connection. 
There is no pharmacy that can fill the need
For compassionate interaction with others.

There is no panacea.

– Dr. Joanne Cacciatore

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019-2020