Spiritualiteit is in toenemende mate een commerciële markt en de kwaliteit van het aanbod verschilt sterk.
Over dit onderwerp is een maatschappelijke discussie gaande en die is – inhoudelijk – nodig. Helaas is de discussie in veel situaties zo fel en polariserend van toon dat mensen die hulp of informatie nodig hebben er de verkeerde boodschap uit halen. Voor deze groep mensen kan de discussie destructief en verwarrend werken.

Van neutrale, preventieve informatie wordt een mens assertief. Op dit blog vind je in de categorie bewustwording belangrijke pointers die je kunnen helpen om onverstandige en gevaarlijke situaties te herkennen. In de videobibliotheek kun je luisteren naar deskundigen uit diverse stromingen.

Opinie
Ook schrijf ik opiniestukken over dit onderwerp.

Bruggenbouwers
Op mijn kennispodium verzamel ik lezingen van, en interviews met wetenschappers die bruggen bouwen tussen kennis en wijsheid.

Mijn achtergrond
Inmiddels al meer dan 15 jaar lang verdiep ik me in spiritualiteit en de wildgroei op dit gebied.

De mens evolueert en dat geldt ook voor onze kennis over de diverse lagen van ons bewustzijn.
Dat spiritualiteit & religie veranderen en moderniseren is normaal en gezond.
Echter, sommige ontwikkelingen zijn zorgwekkend.

Nederland is een heel vrij land en dat is een groot goed.
De schaduwzijde: we zijn kwetsbaar.
Niet alleen voor sektes, maar ook voor onzichtbare misstanden in het grijze gebied tussen gezonde spiritualiteit en extreme sektes.

Mijn oplossing: preventieve voorlichting.
Maak mensen assertief en bewust; liefst vóór ze het spirituele pad op gaan.

Mijn artikelen zijn een pleidooi voor professionele voorlichting.
Zodra er vanuit de overheid of een deskundige overkoepelende organisatie goede voorlichting wordt gegeven, stop ik met schrijven en ga leukere dingen doen.
Het is van de zotte dat het nodig is.

Zoek je naar aanleiding van mijn artikelen meer informatie of een hulpverlener?
Op de pagina links vind je relevante links naar websites van personen en organisaties.


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019