MANA: kracht
De mana van een baas voelt anders aan als de mana van een leider.
  

Hoe beschaafd, professioneel of sympathiek iemand zich ook gedraagt; in de onderstroom is altijd voelbaar hoe volwassen en gezond het leiderschap van deze persoon werkelijk is. Mensen reageren – bewust of onbewust – op deze onderstroom in sociale contacten. Een gezonde onderstroom, betekent een gezonde groep.

Tame Iti legt uit hoe hij vanuit zijn Maori-achtergrond omgaat met zijn eigen mana, en die van de mensen die hij ontmoet.

 

Symboliek: klopt dat wel?
Veel mensen omarmen de alpha wolf als symbool van leiderschap. Het ideaal: de sterke wolf die zijn weg naar de top van de roedel heeft gevochten. De wetenschap is anno 2019 sterk veranderd, maar de symboliek blijkt hardnekkig.

Alleen in door de mens samengestelde, kunstmatige roedels in o.a. dierentuinen & reservaten wordt gevochten om te bepalen wie de roedel leidt. In zulke roedels worden wolven uit verschillende families samengebracht door de mens.
Wolvenroedels in de vrije natuur hebben een familie systeem: de voortplantende ouders hebben de leiding over de roedel: er wordt niet gevochten om macht / status. De termen alpha en omega worden in de wetenschap niet meer gebruikt.
Men gebruikt de termen ‘breeding wolves’  of ‘mother wolf & father wolf’ om aan te geven wie de roedel leidt.

Men bestudeerde geen wolven in de vrije natuur, alleen wolven in gevangenschap.
En men dacht daarmee de eigenschappen van het wolvenras in kaart te kunnen brengen.
Kun je je voorstellen hoeveel van dit soort misvattingen er door de eeuwen heen wellicht ontstaan zijn?

Bioloog Dr. L. David Mech was in 1970 één van de grondleggers van de wetenschappelijke begrippen alpha & omega wolf. Hij legt in deze video uit waarom hij daarvan terug gekomen is. 

Ecologisch herstel
De mensheid is bezig met een beweging terug naar een gezonde verbinding met ons ecosysteem.
Het lijkt een complex pad: een queeste.

De Gewone Vrouw houdt het simpel.
Bazen hebben een manier gevonden om een individu of een groep mensen te laten werken in hun eigen, persoonlijke voordeel. Voor eigen gewin, of dat van 1 bedrijf.
Leiders hebben een manier gevonden om een groep mensen te laten werken in het voordeel van de hele groep: iedereen wint: zowel de mens, als het gebied waarin de mens woont.

Leiderschap leidt tot een gezond ecosysteem, zowel naar binnen als naar buiten. De groep wordt gezonder en vindt meer verbinding met het eigen gebied. Het gebied van de groep heeft een gezonde samenhang met de omringende gebieden. Enzovoort.

Een natuurlijke leider heeft niet alleen de touwtjes in handen, maar belichaamt ook doorleefde wijsheid. Hij of zij is door belangrijke levensprocessen heen gegaan en is daardoor in staat om zich gezond te verbinden met een groep, een bedrijf of een land.

Om mensen en dieren iets te laten doen wat henzelf en de groep / het grotere geheel schade zal berokkenen … moet iemand eerst een baas worden.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019