MANA:
Het Maori woord voor een kracht die stond voor respect, autoriteit, kracht en prestige

De mana van een baas voelt anders aan als de mana van een leider.

Hoe beschaafd, professioneel of sympathiek iemand zich ook gedraagt; in de onderstroom is altijd voelbaar hoe volwassen en gezond het leiderschap van deze persoon werkelijk is. Mensen reageren – bewust of onbewust – op deze onderstroom in sociale contacten. Een gezonde onderstroom, betekent een gezonde groep. Tame Iti legt in deze video uit hoe hij vanuit zijn Maori-achtergrond denkt over gezonde mana.

Ben je een baas of een leider?
Bazen hebben een manier gevonden om een individu of een groep mensen te laten werken in hun eigen, persoonlijke voordeel. Voor eigen gewin, of dat van 1 bedrijf.

Leiders hebben een manier gevonden om een groep mensen te laten werken in het voordeel van de hele groep. Zowel de mens als soort, als het gebied waarin de mens woont.

Terug naar de wortels
De mensheid is bezig met een beweging terug naar een gezonde verbinding met ons ecosysteem. Het lijkt soms op een complex pad: een queeste. 

Baas of leider? 
Veel mensen omarmen de alpha wolf als symbool van leiderschap. Het ideaal: de sterke wolf die aan de de top van de pikorde van zijn roedel staat, een symbool van kracht en macht. De wetenschap is anno 2019 sterk veranderd, maar de symboliek is hardnekkig.

Bazen
Alleen in door de mens samengestelde, kunstmatige roedels in o.a. dierentuinen & reservaten is een pikorde belangrijk, en wordt zo nodig wordt gevochten om te bepalen wie de roedel leidt. In zulke roedels worden wolven uit verschillende families samengebracht door de mens.

Leiders
Wolvenroedels in de vrije natuur hebben een familie systeem: de voortplantende ouders hebben de leiding over de roedel: er wordt helemaal niet gevochten om macht of status. De termen alpha en omega worden in de wetenschap niet meer gebruikt. Men gebruikt de termen ‘breeding wolves’  of ‘mother wolf & father wolf’ om aan te geven wie de roedel leidt.

Oorzaak van de misvatting
Men bestudeerde geen wolven in de vrije natuur, alleen wolven in gevangenschap.
En men dacht daarmee de eigenschappen van het wolvenras in kaart te kunnen brengen.
Kun je je voorstellen hoeveel van dit soort misvattingen er door de eeuwen heen ontstaan kunnen zijn?

Bioloog Dr. L. David Mech was in 1970 één van de grondleggers van de wetenschappelijke begrippen alpha & omega wolf.
Hij legt in deze video uit waarom hij daarvan terug gekomen is. 

De overstap van bazen naar leiders leidt tot een gezond ecosysteem.
De groep wordt gezonder en vindt meer verbinding met het eigen gebied. Het gebied van de groep heeft een gezonde samenhang met de omringende gebieden. Enzovoort.

Een natuurlijke leider belichaamt doorleefde wijsheid, opgedaan tijdens het ervaren van belangrijke levensprocessen. Een leider leidt vanuit autonomie en is in staat om zich gezond te verbinden met een groep, een bedrijf of een land. Er vindt eye-to-eye communicatie plaats in de groep, en de onderstroom voelt rustig en veilig.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019