Lieve lieve activisten en spirituelen,

Jullie krijgen de groeten van de regenboog voorbij de maatschappelijke horizon.
De groeten?
Ja!
En een uitnodiging: kom af en toe effe langs.

De vormende kracht van symboliek is groot.
Deze kracht wordt al vele eeuwen gebruikt om mensen te conditioneren.
Je kunt een symbool bedenken en dat tekenen, beeldhouwen of bouwen.
Een andere manier is het gebruiken van een dier(soort) of natuurverschijnsel als symboliek, door daar een bepaalde betekenis aan geven.

Ook de regenboog heeft door de eeuwen heen verschillende betekenissen gekregen van diep spiritueel (de aboriginals) tot symbool van strijd voor gelijkwaardigheid en bestaansrecht. (de lgbti+ gemeenschap)

Of het ‘goed’ of ‘slecht’ is om dat te doen, laat ik in het midden. 
Daar kun je op diverse manieren naar kijken en tot verschillende conclusies komen.

Zoals je wellicht weet houdt de Gewone Vrouw niet van welles – nietes, maar van eigen-wijs.
Elke mens kan voor zichzelf bepalen of dergelijke symbolieken passen, of niet.
Een kort verhaal.

Opa was een zeeman geweest en zat vol verhalen.
Het waren verhalen van stoere zeebonken en mooie landschappen.
Chantal hing keer op keer aan zijn lippen, genietend van rauwe testosteron, zeehumor en spannende weersomstandigheden.
Maar vandaag was het anders.
Ze vroeg: opa, wat was de meest indrukwekkende reis van je hele leven?
Opa keek Chantal diep aan en kreeg een zachte blik in zijn ogen.
Ze had opa nog nooit zo gezien en gevoeld, en zou dat daarna ook nooit meer doen.
Dat ene verhaal opende de poort naar de bron van Wijsheid die in geen enkel boek te vangen is.
Hij sloeg zijn arm om haar heen en antwoordde:

‘Ik ging naar de regenboog voorbij de maatschappelijke horizon.
De plek waar de regenboog nog gewoon de regenboog is.
De plek waar de regenboog alleen maar hoeft te regenbogen.
En niet de hoofdrolspeler is in het spirituele fundament van zoveel verschillende eeuwenoude culturen, magische liedjes, maatschappelijke strijdtonelen, profetieën en verzonnen verhalen.

Gewoon alleen maar regenbogen.
Kun je je de rust voorstellen … van een regenboog die alleen maar hoeft te regenbogen?’

Opa zocht naar woorden.
Hij keek een moment voor zich uit voor hij weer begon met praten.
‘Het doet me denken aan een ander verhaal.
Over een klein meisje dat voor de eerste keer in haar leven een vogel zag.
Het diertje raakte haar op wezens-niveau.
Er was een diep gevoel van verwondering.
Een ontmoeting met een ander levend wezen die ze voelde in haar hele lichaam.

Plotseling donderden er opgetogen volwassen woorden door de magische bubbel van deze ontmoeting heen.
Gretig om op te voeden en te vormen zei de moeder van het meisje:
‘JAAAAA JASMIJN, DAT IS EEN VOGEL. ZEG MAAR HALLOOOO VOGEL!’

De woorden van de moeder namen Jasmijns’ belevingswereld over.
‘Wie ben je’ werd omgevormd naar ‘wat ben je’.
Ze had nu geleerd dat het wezentje ‘een vogel’ was en het pure gevoel van ‘ontmoeten’ was naar de achtergrond van haar bewustzijn gedrukt.

Opa pakte Chantal stevig vast.

Hij zei:
‘Dit is het kortste verhaal dat ik je ooit zal vertellen.
Het is niet de bedoeling dat ik dit verhaal invul voor je.
Je moet het zelf beleven met je eigen wezen en je eigen fantasie.

Opa heeft het voorrecht gehad om dat proces omgekeerd te mogen beleven. Nog nooit had ik de regenboog ontmoet in die immense rust en stilte. De vele verhalen over de regenboog domineerden mijn brein, en ik kon niet onbevangen kijken naar dit natuurverschijnsel. Na deze ontmoeting begreep ik het verschil tussen ‘wie ben je’ en ‘wat ben je’ op een wezenlijk niveau dat ik daarvoor niet kende.

Opa is een belezen man, en kent vele verhalen, profetieën en legendes over de regenboog.
Maar die dag dat ik op volle zee in contact kwam met de regenboog voorbij de maatschappelijke horizon, vielen al die verhalen weg. Lang genoeg om me te laten voelen dat er een regenboog is die alleen maar hoeft te regenbogen, en verder niks.

Dat had opa hard nodig om zichzelf en andere mensen te kunnen ontmoeten met open vizier. Symbolen, labels en hokjes hebben een functie, maar vergeet nooit hoe beperkt ze zijn. Ze zijn bedacht door andere mensen, en jouw wezenlijke ontmoeting met het leven is iets heel anders.’

Lieve lieve activisten en spirituelen,

Het is mens-eigen om allerlei resources uit de natuur te halen en te gebruiken voor eigen gewin.
De meeste symboliek met de regenboog is prachtig.
Mij hoor je niet klagen.

Maar gelukkig kan niemand de regenboog claimen of patenteren.
Want voorbij de maatschappelijke horizon is een gebied,
Een gebied waar de regenboog echt alleen maar hoeft te regenbogen.

En als ik opa goed begrepen heb, is dat de enige plek waar je wérkelijk antwoord krijgt op de vraag:

Wie ben je?

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019