Leah Pearlman, de bedenkster van de Facebook LIKE button  heeft na haar vertrek bij Facebook een TED talk gegeven over de bron van haar idee; haar psychologische problematiek.

Leah had een buitenproportionele behoefte aan goedkeuring & waardering van de mensen om haar heen. Haar persoonlijk verhaal is het beluisteren waard.

Algoritmes en massaproductie
Als je als schrijver afhankelijk bent van social media dan ben je gedoemd tot het uit de grond stampen van blog, na blog, na blog, na blog voor je ‘volgers’. Als je te weinig produceert val je niet op.

Echte inspiratie komt op haar eigen moment
Het komt regelmatig voor dat mijn website een poosje stil ligt.
Dat is goed voor mij, en goed voor mijn lezers.
Onderwerpen kunnen bezinken en nieuwe inspiratie kan ontstaan.
Op het ritme van het echte leven.

Personal branding

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019