Kennismaking

Beschouw de eerste afspraak als een kennismaking en stel je niet meteen helemaal open. Is er ruimte voor al je vragen? Krijg je een bot antwoord? Een dominant en sturend antwoord? Een afstandelijke houding in combinatie met lege spirituele termen?

Gouden beloftes en niets dan liefde? Iemand die zich erg familiair opstelt of meteen gaat knuffelen? Dat zijn signalen dat je op moet letten.

Een goede hulpverlener, leraar of coach neemt de tijd voor je vragen en geeft heldere reacties. Hij of zij geeft begrijpelijke, gegronde antwoorden die passen bij een eerste kennismaking tussen twee mensen die elkaar niet kennen.


Verkooptechnieken
Een professional zal het verstandig vinden dat je de ruimte neemt om het gesprek te laten bezinken voordat je een keuze maakt. Zelfs als je er een nachtje over wilt slapen.

Spirituele ondernemers die zich minder zorgen maken over de juiste keuzes willen je met behulp van sturende gesprekstechnieken graag wijsmaken dat je allang besloten hebt om hun klant te worden. (Voorbeeld: het is geen toeval dat je op mijn website terecht kwam.)

Sturende verkooptechnieken zijn relatief onschuldig als je een stofzuiger gaat kopen. Maar als je met spiritualiteit of alternatieve geneeswijzen bezig bent is het een alarmerend signaal.


Het combineren van reguliere medicijnen en kruiden/supplementen
Gebruik je medicijnen en overweeg je kruiden of andere natuurlijke middelen? Verdiep je in de wisselwerking tussen kruiden, voedingssuplementen en reguliere medicijnen. Kruiden en medicijnen beïnvloeden elkaar: de verkeerde middelen met elkaar combineren kan erg gevaarlijk zijn. Lees je goed in en vraag je apotheker om informatie voor je gaat combineren. Je apotheker heeft (veel) meer kennis over gevaarlijke combinaties als je huisarts.

Uiteraard is het geen goed signaal als een alternatief hulpverlener je hier niet meteen op wijst, en goed bij begeleidt.


Levens-veranderende processen op commerciële basis
Als je interesse hebt in diepgaande therapie, healing of (“sjamanistische”) transformatieprocessen moet je voor de eerste sessie duidelijke vragen stellen om de volgende situatie te voorkomen: Een aanbieder brengt processen in gang op diepe lagen van het (onder)bewustzijn, en als de cliënt geen sessies meer kan betalen maar nog midden in het proces zit, laat men de cliënt keihard vallen.

Vraag tijdens de kennismaking hoe de aanbieder omgaat met clienten die geen geld meer hebben voor sessies of gesprekken, maar die er nog niet aan toe zijn / te kwetsbaar zijn om zonder begeleiding verder te gaan.

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ‘de klant’ om niet te beginnen met zo’n ingrijpende innerlijke weg als je niet zeker weet dat je de sessies kunt blijven betalen, ook als de wasmachine kapot gaat. Maar ook als je weet dat je het kunt blijven betalen: deze vraag stellen is sowieso een aanrader, voor iedereen. Het antwoord op deze vraag zegt veel over het niveau van integriteit en verantwoordelijkheid van de aanbieder.

2 voorbeelden.
Een zeer zakelijk en op geld gericht antwoord zoals: kom maar weer terug als je geld hebt voor een sessie. Of: een vaag / zweverig / ontwijkend antwoord zoals: als je dit maar graag genoeg wilt … dan komt het geld vanzelf op je pad.

Er zijn aanbieders die dit zelfs zeggen tegen mensen met een bijstandsuitkering, en die zonder scrupules beginnen met de behandeling / therapie wanneer je op je vingers kunt natellen dat iemand in de financiële problemen gaat komen, of geen sessie kan betalen wanneer dat wel hard nodig is.

Een aanbieder met deze keiharde normen & waarden is een beunhaas; hoe goed hij of zij ook is in datgene wat aangeboden wordt. Hier is een serieus risico dat “een klant” ernstige schade oploopt als hij of zij niet meer kan betalen. En dat geeft te denken over zijn/haar houding & verantwoordelijkheidsgevoel op andere gebieden.

In onze samenleving heeft een aanbieder het recht om geld te vragen voor sessies.
Maar uiteraard ook de professionele en medemenselijke verantwoordelijkheid om realistisch en betrouwbaar om te gaan met het werven en aannemen van cliënten.


Binnen zonder kloppen
Behoud goede grenzen naar mensen die zich op eigen initiatief gedragen als jouw leraar, coach, hulpverlener, healer of “sjamaan”. Zonder dat jij een serieuze hulpvraag hebt gesteld en zonder dat er goede afspraken of een behandelovereenkomst gemaakt zijn. Neem in zo’n situatie afstand, geef je grens aan. Vraag hulp / steun aan familie of vrienden als dat je niet lukt.

Een chirurg gaat niet op eigen initiatief snijden in iemand; iemand die met ons innerlijk werkt (of graag zou willen werken) mag dat ook niet. Iemand die deze grens overschrijdt is onverantwoordelijk bezig of heeft last van beroepsdeformatie. <– Google that word. Zonder hulpvraag, zonder duidelijke afspraken en zonder jouw toestemming ben je gewoon medemensen.


Spirituele verslaving
Merk je bij je spirituele coach, leraar of groepsgenoten dat ze niet goed om kunnen gaan met de spirituele roes of spirituele verslaving? Dan is het verstandig om na te denken of je hier beter van wordt.

Besteed elke dag voldoende tijd aan normale ‘aardse’ dingen zoals klusjes in huis, werken, wandelen, sociale contacten en sporten. Als je merkt dat je een langere periode alleen maar bezig bent spiritualiteit of energie, en geen zin meer hebt in gesprekken over alledaagse dingen; stuur dat tijdig bij. Tijdelijk kan een periode van spirituele bezinning geen kwaad. Maar als je merkt dat je werk, je persoonlijke verzorging , je sociale leven of andere basis-aspecten van je leven eronder gaan lijden dan moet je voor jezelf gaan zorgen. Lukt het niet? Vraag hulp aan een vertrouwd persoon of een hulpverlener.

Zoals Adyashanti glashelder verwoordt in zijn boek Dansende Leegte: De spirituele roes is qua effect vergelijkbaar met morfine. Mensen met met problemen op psychologisch of psychiatrisch gebied doen er verstandig aan om extra rekening te houden met het feit dat spirituele beoefening je body-chemistry beïnvloedt.

In de video bibliotheek staan diverse video’s waarin deskundigen hun visie op verslaving aan ‘feeling good’ en spiritualiteit bespreken.


Deskundigheid & ‘sjamanisme’
De eeuwenoude natuurreligies van de prekoloniale culturen worden in het westen vaak flink geromantiseerd en uit hun verband getrokken bij gebrek aan goede informatie. Gevolg: mensen die met een klein beetje kennis ‘op gevoel’ gaan werken met complexe materie waar je vakkundig en langdurig voor ingewijd en onderwezen moet worden.

Voorbeeld
: de “sjamaan”. De holistische-primitieve equivalent van de westerse psychiater / arts. “Sjamaan” worden leer je niet tijdens een hippe cursus/korte opleiding. Je leert het ook niet van youtube video’s. Goede ervaringen met “sjamanisme” tijdens je eigen proces betekent niet dat je voldoende kennis hebt om andere mensen te begeleiden.

Dergelijk werk kun je doen na vele jaren toegewijd studeren en ontwikkelen onder begeleiding van ervaren leraren. Controleer de achtergrond van een aanbieder grondig; dit kan je een retourtje of enkele reis psychiater besparen.

Ik schrijf “sjamaan” en “sjamanisme” tussen haakjes. In de authentieke native kringen maakt men zich zorgen over de westerse misvattingen en wildgroei op dit gebied. Daarover krijg je meer informatie in de videobibliotheek.


Keiharde oplichters die in spiritualiteit een ideaal verdienmodel zien.
Omdat alles wat enigzins spiritueel en liefdevol klinkt door onervaren mensen wordt geslikt als zoete koek. Ze bestaan, en er zijn er steeds meer.


Een medium of paragnost met persoonlijke problematiek.
Iemand kan een gave hebben, maar tegelijkertijd ook zélf hulp nodig hebben.
Durf kritisch te zijn en neem op tijd afstand.


Activisme
Er zijn mensen die hun spirituele pad ‘persoonlijk en overzichtelijk’ houden, maar er zijn ook mensen en groepen die hun spiritualiteit of (natuur)religie vermengen met politiek activisme of het veranderen van de wereld.

Dat is een totaal ander (zeer intensief) leven als alleen aan je gezondheid of persoonlijke groei werken. Dit is een persoonlijke keuze. Kies bewust waar je je wel, en niet mee wilt bezighouden, en houd ook in het oog wat (nu) haalbaar en verstandig is voor jou.


Seksueel misbruik in de spirituele wereld: het gebeurt vaak.
Groepsdruk of dwingende verwachtingen dat er veel geknuffeld moet worden is een eerste teken dat je moet gaan opletten.

Persoonlijke grenzen zijn een teken van goede gezondheid. Er zijn niet zo veel mensen die het ECHT fijn vinden om ‘altijd’ en ‘met iedereen’ te knuffelen. Iedereen is verschillend op dat gebied. Mensen losweken van hun persoonlijke grenzen door middel van overdreven knuffelen is een techniek die in (new age) sektes wordt toegepast.
Je moet een knuffel altijd kunnen weigeren als je er (op dat moment) geen behoefte aan hebt. Als je een knuffel weigert dan ben je niet opstandig, afstandelijk, on-spiritueel, liefdeloos, ongezellig, preuts, of negatief ingesteld.

Als de groepsdruk of het gebrek aan grenzen van een individu ook op seksueel vlak subtiel voelbaar of duidelijk aanwezig zijn dan is er nog meer reden tot oplettendheid. Is dit wat je wilt? Maak bewuste keuzes. Praat met andere mensen (vrienden, familie, de huisarts, een hulpverlener) over wat je ervaart in de spirituele groep, en vraag hun mening.

Worden jouw lichamelijke of seksuele grenzen op dit moment ernstig overschreden? Ga zo snel mogelijk weg en zoek deskundige hulp. Hier verzamel ik links naar hulpverleners.


MISSION STATEMENT

Alle content op gewonevrouw.nl is geschreven vanuit een diep respect voor alle levenslessen die een mens kan tegenkomen op zijn / haar pad.

De fase waarin de mensheid verkeert op spiritueel & religieus gebied draagt de kracht van het vrijgeven van informatie en ‘de ontmaskering’ van manieren om de medemens te misleiden of misbruiken via spiritualiteit en religie.
Dit is een belangrijke periode.
Het vrijgeven van informatie werkt bevrijdend en brengt ontwikkeling op gang.
Maar het brengt ook het risico met zich mee dat mensen te vroeg, of met de verkeerde intenties gaan werken met deze materie.

Spiritualiteit en religie zijn genezend en verbindend in de juiste, deskundige handen.
Spiritualiteit en religie zijn destructief in de handen van mensen met te weinig kennis of de verkeerde intenties.

Gewonevrouw.nl heeft een heel klein stukje van een complex probleem opgepakt en publiceert algemene, preventieve informatie en opiniestukken.

Mijn reden voor het schrijven van deze artikelen is dat ik wil dat mijn lezers op het spirituele pad:
– beter beslagen ten ijs komen
– zo nodig grenzen kunnen stellen
– voor zichzelf op kunnen komen.

Gewonevrouw.nl publiceert geen namen van personen of organisaties die niet betrouwbaar zijn.
Ik wil ook geen mails ontvangen met namen van personen of organisaties waarmee jij slechte ervaringen hebt.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019