Wijsheid en zingeving: net zo belangrijk als sporten.
Als kind van een spiritueel ingestelde en bijgelovige moeder en een atheïstische vader heb ik altijd in 2 werelden geleefd, en heb ik geleerd om te zoeken naar bruggen die beide werelden verbinden. Capabele bruggenbouwers zijn mensen die niet strijden met de wereld aan de andere kant van de brug, maar die werken aan wederzijds begrip.

Lisa Miller is zo’n bruggenbouwer. 
Het enige wat ik aan haar TEDtalk heb toe te voegen, is dat je ook op een atheïstische of wetenschappelijke manier met wijsheid & zingeving kunt bezig zijn. Het gaat om het effect, niet om de manier waarop. Mijns inziens kun je het woord ‘spiritueel’ beter vervangen met ‘gezond verbonden met het grote geheel”. Dat laat elk mens vrij om een eigen belevingswereld te hebben.


Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020