Aarden

“Jij moet aarden.”
Is het weleens tegen jou gezegd?
Waarschijnlijk wel.

In dit artikel bespreek ik het verschil tussen:
Gestimuleerd worden om op natuurlijke wijze te aarden.
Gestimuleerd worden om andermans ‘waarheid’ over te nemen, zoals een spirituele ontwikkelingsweg , een natuurreligie of (politieke) ideaalbeelden.

Goed geaard zijn betekent een gezonde verbinding en uitwisseling tussen jou en de natuur.
Zodra iemand zegt dat je moet aarden en daarbij spirituele of politieke ideologieën betrekt, gaat het gesprek over meer dan alleen je gezondheid.

HET NATUURLIJKE EN LICHAMELIJKE ASPECT VAN AARDEN
In onderstaande video’s wordt aarden of “Earthing” uitgelegd.

Soms worden door de makers van de video’s aanvullende producten aangeraden om te aarden: ik heb daar geen ervaring mee en ik zal ze zelf niet kopen. Ik plaats de video’s omdat ze het natuurlijke & lichamelijke aspect van ‘aarden’ helder uitleggen.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Aarden heeft te maken met contact.
– Met jezelf.
– Met de ander.
– Met de aarde.
En last but not least: contact met de realiteit van het hier & nu … jouw realiteit.

Eenvoudig aarden: in contact komen met jezelf
Je trekt je schoenen uit en gaat lekker in het gras / de natuur lopen. Je maakt contact met jezelf en je omgeving. Je kunt ontspannen in je eigen individualiteit, zodat je je lichaam weer voelt en dús contact met je natuurlijke aarding/de aarde voelt.

Lastig om te aarden:
Je moet voldoen aan de verwachtingen of (spirituele) denkbeelden van iemand anders.

Maakt men gezond contact met je?
Sommige mensen zijn bewust of onbewust altijd bezig met anderen ‘bekeren’ naar hun denkwijze of leefwijze. Voel je in het contact de ruimte om je eigen gevoelens te voelen en je eigen gedachten te denken? Of is het daar te dwingend en ingrijpend voor? Mag je je grenzen aangeven? Mag je een afwijkende mening hebben waar écht naar geluisterd wordt? Is men bereid om ook iets van jou te leren?

Iemand onder druk zetten, iemand uit het gezonde contact met zichzelf vandaan duwen is schadelijk. “Jij moet aarden” betekent dan: ik wil jou onderwerpen, ik wil jou domineren. Jij moet de wereld zien, zoals ik die zie. Neem mijn overtuigingen over.

Dit hoeft niet altijd te betekenen dat iemand bewust macht over je wil. Hoogsensitieve mensen die niet hebben geleerd om autonoom en adequaat om te gaan met hun gevoeligheid kunnen soms bijzonder dwingend worden naar hun omgeving toe: pas je aan mijn comfort zone aan. En bijvoorbeeld iemand die helemaal opgaat in een spirituele visie kan tijdelijk uit het oog verliezen dat er vele andere manieren zijn om het leven te beschouwen en zinvol te maken. Hij of zij kan door gebrek aan relativering en feedback van andere mensen ‘bekeringsdrang’ krijgen.

Mensen die zich niet bewust zijn van deze valkuilen laten zich meestal veel makkelijker corrigeren als iemand die werkelijk behoefte heeft aan macht: ga altijd het gesprek aan als iemand je autonomie niet respecteert. Als je dat respectvol aanpakt kunnen er mooie gesprekken ontstaan.

Als iemand slecht reageert op dat gesprek en macht blijft zoeken: neem afstand. Einde verhaal.

Natuurvolkeren
Veel van de oude culturen op aarde hebben/hadden rituelen en gebruiken om gezond samen te leven met elkaar en de natuur. Deze oude culturen worden vaak genoemd in gesprekken over ‘aarden’.

In mijn artikel over sjamanisme vind je informatie over misverstanden en risico’s die je kunt tegenkomen. Onderzoek de achtergrond van een leraar of healer zorgvuldig voordat je je openstelt.

In het dagelijks leven functioneren mensen heel verschillend
Een geniale professor heeft een vorm van intelligentie, kennis en inzichten die de meeste mensen niet hebben en hij of zij kan soms een beetje anders reageren als de meeste mensen. Maar dan gebruiken we het woordje “verstrooid”.

Beetje gek, beetje raar, beetje anders, maar wel superslim en niemand zal tegen de professor zeggen dat hij moet stoppen met geniaal zijn. Dat kan helemaal niet! Zo zit hij nu eenmaal in elkaar.

Het verschil tussen ‘geniaal verstrooid’ en ‘spiritueel zweverig’: daar kunnen leuke gesprekken over gevoerd worden.

Hetzelfde geldt voor een getalenteerde muzikant, modeontwerper of kunstenaar.
Die noemen we excentriek. Of flamboyant. Ongrijpbaar. ‘Die leeft in zijn eigen wereld’. En als je professor, muzikant, modeontwerper of kunstenaar bent, dan mag dat. Dan hoort dat erbij.

Maar de rest van de mensen mag dat vaak niet.
Dan geldt het oerhollandsche gezegde: “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg”. De oerhollandsch-spirituele variant: “doe niet zo zweverig” of “jij moet aarden”.

Wacht effe!
Nu we toch bezig zijn met vergelijken:

Heb je enig idee hoe vaag de cijfertjes-denkwereld van een boekhouder kan zijn voor een hippe kledingverkoopster? Hoe ongrijpbaar de denkwereld van een professionele IT’er kan zijn voor een ambachtelijke timmerman? Hoe overdreven liefdevol de manier van contact maken van een baby- en peuterverzorgster kan overkomen op een bouwvakker? Need i go on?

Om te kunnen aarden moet je jezelf kunnen zijn.
Jouw
aardse realiteit is belangrijk voor je aarding.
Als je probeert te voldoen aan de denkbeelden of verwachtingen van andere mensen … dan is jezelf aarden simpelweg niet te doen.

Uiteraard zijn er extremen.
Situaties waarin iemand zo ver buiten de gemiddelde realiteit leeft dat hij of zij geen aansluiting vindt op de samenleving of op andere mensen. Zulke mensen zijn meestal ook niet meer in staat om voor hun eigen basis (hygiene, gezondheid, voeding, beweging, werk, geld) te zorgen, en dan is er wel hulp of bemoeienis nodig. Bij voorkeur van mensen met expertise op zowel regulier als holistisch gebied.

Twijfel je of je goed geaard bent?
Stap 1: doe je schoenen uit en ga lekker in het gras of in de natuur rondbanjeren. Elke dag. Gratis en eenvoudig. Lees dat boek of speel die game niet in bed of op de bank, maar onder een boom. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Hulp nodig
Als je op dit moment inderdaad niet goed geaard bent en als stap 1, in combinatie met goed slapen en gezond eten niet voldoende helpt, dan is het laatste wat je nodig hebt: iemand die je meer problemen bezorgt.

Vermijd politieke of spirituele activisten die ‘gezondheid’ alleen gebruiken als gespreksonderwerp om hun doelen te bereiken.

Vermijd betweters en bemoeials die alvast beginnen met je ‘helpen’ voordat je helder en bewust hebt kunnen besluiten of je wel door hen geholpen wilt worden. Qua ethiek is dat te vergelijken met een chirurg die ongevraagd in je gaat snijden, zonder verwijsbrief en zonder jouw instemming.

Vraag gewoon eens feedback aan iemand die jou goed kent.
Iemand die realistisch in het leven staat, en die jouw eigenheid respecteert.

Als jullie samen tot de conclusie komen dat je niet lekker in je vel zit, zoek dan uit of je dat zelf kunt oplossen, of dat je een steuntje in de rug kunt gebruiken. En zo nodig, zoek – eventueel samen met die betrouwbare persoon of de huisarts – een vakkundige hulpverlener / coach die goed bij jou past.

 


RELEVANTE BOEKEN

Widget not in any sidebars

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020